TÉCNICO EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS: ACTA DO TRIBUNAL RESPONSABLE DA VALORACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS

Publícase a acta íntegra levantada pola secretaria do tribunal responsable de valorar aos/ás candidatos/as presentados/as ao procedemento de selección para a contratación dun/ha técnico/a en materias medioambientais para o departamento de Medio Ambiente do Concello de Carral. Coa publicación deste … Read More

1 10 11 12 13 14 15 16 156