DECRETO DA ALCALDÍA- MEDIDAS DO CONCELLO DE CARRAL EN RELACIÓN COA EMERXENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA POLO COVID-19. REAPERTURA FEIRAS ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS ESTABLECIDAS LOGO DE SUPERARSE A 3º FASE DA DESESCALADA PARA A TRANSICIÓN PARA UNHA NOVA NORMALIDADE (6º DECRETO A ALCALDÍA-25 DE XUÑO DE 2020)

DECRETO DA ALCALDÍA ASUNTO: MEDIDAS DO CONCELLO DE CARRAL EN RELACIÓN COA EMERXENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA POLO VIRUS COVID-19 – REAPERTURA FEIRAS ADAPTADAS ÁS CONDICIÓNS ESTABLECIDAS LOGO DE SUPERARSE A 3ª FASE DA DESESCALADA  PARA A TRANSICIÓN CARA A … Read More

DECRETO DA ALCALDÍA-Medidas do Concello de Carral en relación coa emerxencia de saúde pública causada polo virus COVID-19- superada a 3ª fase da desescalada para a transición cara a unha nova normalidade (5º Decreto da Alcaldía-18 de xuño de 2020).

DECRETO DA ALCALDÍA ASUNTO: MEDIDAS DO CONCELLO DE CARRAL EN RELACIÓN COA EMERXENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA POLO VIRUS COVID-19 SUPERADA A 3ª FASE DA DESESCALADA  PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE (5º DECRETO DA ALCALDÍA-18 DE XUÑO … Read More

PEL-CONCELLOS 2020: ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR DA ÚLTIMA FASE DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA

Por decreto da alcaldía do 16 de xuño de 2020 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal de tres albaneis e un electricista (oficiais de segunda), … Read More

DECRETO DA ALCALDÍA-Medidas do Concello de Carral en relación coa emerxencia de saúde pública causada polo virus COVID-19-3ª fase da desescalada (4º Decreto da Alcaldía-11 de xuño de 2020).

DECRETO DA ALCALDÍA ASUNTO: MEDIDAS DO CONCELLO DE CARRAL EN RELACIÓN COA EMERXENCIA DE SAÚDE PÚBLICA CAUSADA POLO VIRUS COVID-19 -3ª FASE DA DESESCALADA (4º DECRETO DA ALCALDÍA-11 DE XUÑO DE 2020). EXPEDIENTE: 2020/G003/000251   Logo de ditarse os meus … Read More

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DOS CANDIDATOS PRESENTADOS PARA CUBRIR CATRO POSTOS DE OFICIAIS DE SEGUNDA (TRES ALBANEIS E UN ELECTRICISTA)

Por decreto da alcadía nº 245/2020, do 10 de xuño, resolveuse aprobar a listaxe provisional de admitidos e excluídos dos candidatos/as presentados  para a contratación laboral temporal de catro oficiais de segunda (tres albaneis e un electricista) , a xornada … Read More

1 6 7 8 9 10 11 12 40