LIMPEZA DE FINCAS

Francisco Javier Gestal Pose, alcalde do Concello de Carral, por medio do presente bando, fai saber: Os propietarios de terreos (incluídas as zonas lindantes cos viais) teñen a obriga de mantelos limpos de maleza por seguridade, salubridade e prevención de … Read More

Axudas á apicultura

A Consellería de Medio Rural, publica: – DOG nº98 do venres 24 de maio de 2019 AXUDAS Á APICULTURA Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002 AnuncioG0426-140519-0001_gl AnuncioG0426-140519-0002_gl

1 10 11 12 13 14 15 16 39