LIMPEZA DE FINCAS

Francisco Javier Gestal Pose, alcalde do Concello de Carral, por medio do presente bando, fai saber: Os propietarios de terreos (incluídas as zonas lindantes cos viais) teñen a obriga de mantelos limpos de maleza por seguridade, salubridade e prevención de … Read More

1 10 11 12 13 14 15 16 40