AXUDAS A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, publica: Axudas a titulares de explotacións agrarias para paliar os danos do xabaril e tamén para previr os danos do xabaril e demais fauna silvestre (adquisición de pastores, cans, instalación de valados, … Read More

CONSULTA PÚBLICA E AUDIENCIA Á CIDADANÍA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS

  Aos efectos do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administraciónes Públicas [na súa parte subsistente trala declaración coma contrario á orde constitucional de competencias efectuada pola Sentenza do Tribunal … Read More

AVISO DE NATURGY

A empresa UFD Grupo Naturgy comunicou a este concello que: – En cumprimento da Ley 12/2012 procederá á xestión de biomasa nunha franxa de 5 m. das líneas de distribución de enerxía eléctrica No taboleiro de edictos de este concello … Read More

1 8 9 10 11 12 13 14 40