CONSULTA PÚBLICA E AUDIENCIA Á CIDADANÍA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS

  Aos efectos do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administraciónes Públicas [na súa parte subsistente trala declaración coma contrario á orde constitucional de competencias efectuada pola Sentenza do Tribunal … Read More

AVISO DE NATURGY

A empresa UFD Grupo Naturgy comunicou a este concello que: – En cumprimento da Ley 12/2012 procederá á xestión de biomasa nunha franxa de 5 m. das líneas de distribución de enerxía eléctrica No taboleiro de edictos de este concello … Read More

XORNADAS MICOLÓXICAS 2019

A ASOCIACIÓN RÍO BARCÉS (CAÑÁS- CARRAL) ORGANIZA UNHAS XORNADAS MICOLÓXICAS: – VENRES 15 DE NOVEMBRO CLASE TEÓRICA DE 20:00 A 22:00 – SÁBADO 16 DE NOVEMBRO SAÍDA Ó CAMPO DE 9:30 A 13:30 PREZO 10 EUROS TELÉFONO 620504965 (CARLOS) OPCIONAL … Read More

1 8 9 10 11 12 13 14 39