TÉCNICO EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS: ACTA DO TRIBUNAL RESPONSABLE DA VALORACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A EN MATERIAS MEDIOAMBIENTAIS

Publícase a acta íntegra levantada pola secretaria do tribunal responsable de valorar aos/ás candidatos/as presentados/as ao procedemento de selección para a contratación dun/ha técnico/a en materias medioambientais para o departamento de Medio Ambiente do Concello de Carral. Coa publicación deste … Read More

DECRETO DA ALCALDÍA-SUSPENSIÓN DOS MERCADOS TRADICIONAIS QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE AO AIRE LIBRE OU DE VENDA NON SEDENTARIA NA VÍA PÚBLICA (FEIRA OU MERCADILLO) NO CONCELLO DE CARRAL DENDE A DATA (28 DE XANEIRO DE 2021)

DECRETO DA ALCALDÍA ASUNTO: SUSPENSIÓN DOS MERCADOS TRADICIONAIS QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE AO AIRE LIBRE OU DE VENDA NON SEDENTARIA NA VÍA PÚBLICA (FEIRA OU MERCADILLO) NO CONCELLO DE CARRAL DENDE A DATA (28 DE XANEIRO DE 2021) EXPEDIENTE: … Read More

1 2 3 4 5 24