Servizo no que se desenvolven as funcións seguintes:

 • Actuacións encamiñadas á protección do medio.
 • Redacción de normas e ordenanzas municipais en materia de medio ambiente, así como a tramitación de licencias de actividades cualificadas.
 • Inspección e tramitación de expedientes sancionadores medioambientais.
 • Actividades de sensibilización e divulgación medioambiental.

Trámites que se poden realizar

 • Denuncias e reclamacións medio ambientais.
 • Inscrición de cans no rexistro municipal de cans perigosos e no censo de animais de compañía.
 • Solicitude de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos.
 • Solicitude de recollida de enseres domésticos.

Horario de atención

De luns a venres no horario de: 9:30 a 14:30 horas.

Forma e datos de contacto

 • Teléfono: 981 67 00 02.
 • Fax: 981 67 22 82.
 • Mail: medioambiente@carral.es

Necesidade de cita previa: non

Observacións

 • Ordenanza municipal sobre a protección contra a contaminazión acústica.
 • Ordenanza reguladora de plantacións forestais.
 • Ordenanza municipal de protección e tenza de animais de compañía.