A Concellería de Deportes asume a misión da promoción e acceso á práctica deportivo-recreativa por parte da cidadanía. Son funcións deste servizo principalmente a planificación deportiva municipal, que podemos resumir en dúas ramas de actuación; por unha parte o control e xestión do funcionamiento de toda as instalación deportivas do municipio e por otra parte, a programación e promoción deportiva municipal en todos os seus ámbitos: escola, recreativo, formativo, competitivo e saudable, sempre en coordinación co tecido asociativo deportivo do Concello.

Trámites que se poden realizar na área

  • Inscrición no programa das escolas deportivas municipais.
  • Inscrición noutros programas deportivos.
  • Reserva de instalación deportivas municipais.
  • Asesoramento no eido das asociacións deportivas.
  • Asesoramento na práctica deportiva saudable.

Horario de atención

  • Luns a venres de 9:00 a 14:30 h. e mércores de 16:30 a 20:00 h.

Forma e datos de contacto

Casa da Cultura,
Rúa Paleo nº17
15175
Carral

  • Teléfono: 981 672 580
  • Email: deportes@carral.es

Necesidade de cita previa: non.

Enlaces relacionados