AXUDAS A REHABILITACIÓN DE VIVENDAS

Axudas a rehabilitación de vivendas para a mellora da eficiencia enerxética, a seguridade, etc (actuacións en fachada, calefacción, enerxías renovables, etc) Prazo: 1 mes Máis información no servicio de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002 AnuncioC3Q2-170719-0003_gl AnuncioC3Q2-170719-0004_gl

LIMPEZA DE FINCAS

Francisco Javier Gestal Pose, alcalde do Concello de Carral, por medio do presente bando, fai saber: Os propietarios de terreos (incluídas as zonas lindantes cos viais) teñen a obriga de mantelos limpos de maleza por seguridade, salubridade e prevención de … Read More

1 2 3 4 19