AXUDAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Axudas da Xunta de Galicia a comunidades de propietarios para rehabilitación, reparación ou adaptación de edificios Prazo: 2 meses Máis información no servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002 AnuncioC3Q2-260517-0003_gl AnuncioC3Q2-260517-0002_gl

1 4 5 6 7 8 9 10 17